Iskolánkról

„A tanító csak az ajtót nyitja ki, belépni neked kell.”

Hirdeti a felirat iskolánk új kapuja felett. Mi, pedagógusok szélesre tárjuk a tudás kapuját, és számítunk tanulóink aktivitására az ismeretszerzés folyamatában ugyanis az eredményes tanuláshoz mindkét fél tevőleges részvétele szükséges.A hagyományos értékrend hívei vagyunk, és azt közvetítjük tanítványaink felé. Igyekszünk minél több lehetőséget kínálni a szabadidő hasznos eltöltésére és az önfejlesztésre.

Az első három osztályban iskolaotthonos formában folyik az oktatás a többi évfolyamon hagyományos rendszerben, de délután változatos programok közül választhatnak diákjaink. Napközi és tanulószoba is működik, van lehetőség korrepetálásra, a középiskolákba jelentkezők matematikából, magyarból, és angolból előkészítőn vehetnék részt. Legtehetségesebb tanulóinkat pedagógusaink tanulmányi – és sportversenyekre készítik fel. Új lehetőség 1. és 5. osztályban a lakóhelyismeret, melynek keretében szűkebb környezetünkkel, hagyományainkkal ismerkednek a gyermekek kötetlen formában a maguk területén hiteles emberek segítségével.

Bükkaljai Mesterek Egyesület tagjai rendszeresen foglakozást tartanak tanulóinknak, amelyen a népi mesterségek alapvető fogásait tanulhatják meg pl. hímzés, nemezelés, bőrművesség stb. A művészetek iránt fogékony tanulókat a Garabonciás Művészeti Iskola és a Líra Zeneiskola tanárai fejlesztik. A diákok néptánc, szintetizátor, furulya, trombita, fuvola szakok közül választhatnak. Mindezeken túl számtalan színes program színesíti a diákéletet. Túrák, kerékpártúrák, kirándulások, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, játszóházak, tanulmányi- és sportversenyek. A hagyományos magyar harcművészet, a baranta fortélyait is elsajátíthatják az arra fogékonyak. Színvonalas ünnepélyek keretében emlékezünk meg ünnepeinkről: október 6-i, október 23-i, március 15-i , mikulás, karácsony, anyák napja stb.


Az Iskola Múltja

A reformáció térhódításával Kisgyőrben is megalakult a református eklézsia. Vezetői ezután gondoskodtak a gyerekek oktatásáról. Eleinte az eklézsia prédikátora tanította őket, de az 1700-as évektől már név szerint vannak felsorolva az egymást követő tanítók. Köztük volt Fekete István rektor, aki 1795-1835 között 40 éven át munkálkodott az iskolában az egész közösség nagy megelégedésére. Az elmúlt századokban az iskola és egyház szorosan összefonódó intézmény volt. Az eklézsia 1735-ös rendtartása előírja, hogy szigorúan meg kell bírságolni azon szülőket, akik nem küldik gyermekeiket az oskolába. A tanító járandóságát természetben állapították meg . 1800-ban ez a következő volt:/ 6 itsze must, 1 véka zab, vagy helyette 4 garas, 1 csirke, 4 tojás. Míg a fűtésnek ideje vagyon, 1-1 darab fát minden reggel, mind délután vinni kell, s azzal melegítették az iskola belsejét. A kiegyezést követő népiskolai törvény végrehajtása során már két tanító munkálkodott Kisgyőrben. A ma élő idős emberek emlékezete és a feljegyzések szerint a századfordulón a tanítás két épültben a kis és nagy iskolában folyt 3-3 osztállyal délelőtt és délután is. A kántor tanító lakása a jelenlegi napköziotthon helyén volt. Az iskola udvara -mivel az a tanító udvara is volt-tele volt gazdasági épületekkel. Az iskola jelenlegi épülete 1928. szept. 1.-re készült el. Építéséhez az állam 20 ezer pengővel járult hozzá. Mivel ez kevésnek bizonyult, az egyházi vezetők kérésére még 7.500 pengő póthitelt kaptak. A község lakói igen sok közmunkát végeztek az iskola építésénél. Az építkezéshez magánszemélyektől is kértek kölcsönt, pl.a Kanadából hazatért Tóth Imrétől 3000 pengőt. A tanítók hosszú éveket töltöttek el a faluban. Igazi lámpások voltak a nehéz években. Különösen kiemelkedő volt az átmeneti időben Sarkadi Nagy Lajos tanító, illetve igazgató munkássága csaknem 40 éven keresztül. Az államosítással egyidőben megalakult az úttörőcsapat. Első csapatvezetője Bartha Ernő. Közvetlenül a felszabadulás után az inflációs időben a faluba érkező fiatal tanítók sorkoszton voltak. Mindennap más gyerek hozott a tanítóbácsinak egy lábaska  főtt ételt. A szülők anyagilag nem bírták, de nem is akarták taníttatni tehetséges gyerekeiket. A fényes szelek fuvallata a Kisgyőri iskoláig is elért. Akkoriban ment középiskolába Bihari Sándor, a költő, Orosz László egyetemi tanár.Majd rohamosan emelkedett a tovább tanulni vágyók száma. Ma már természetes hogy az egész 8. osztály tovább tanul középiskolába. A felsőfokú tanintézetekben először viszonylag kevesen, majd egyre többen jutottak el.