Tájékoztató!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Kisgyőri Általános Iskola hit-és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató napot 2024.03.06-án tartja.